MÂM CHỨA VÍT KB

MÂM CHỨA VÍT KB

Có 3 loại quy cách sử dụng, sử dụng được các loại vít từ 1.7~4.0

chi tiết sản phẩm