KL- CTDS

KL- CTDS

Để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên công nghiệp 4.0, Kilews đã phát minh ra bộ KL-CTDS với các chức năng :

– Quản lý lực siết vít.
– Quản lý thời gian siết vít.
– Quản lý góc siết vít.
– Và nhiều chức năng quản lý, phát hiện lỗi.
– Có thể kết nối đầu đọc mã vạch.

Có cổng I/O để kết nối với PLC, và các thiết bị tự động hóa. Có thể quản lý qua hệ thống mạng riêng hoặc internet bằng cổng ethernet hoặc Wifi.

chi tiết sản phẩm