KTM-15; KTM-150; KTM-250

KTM-15; KTM-150; KTM-250

Một thiết bị không thể thiếu cho các công ty sử dụng tô-vít điện, yêu cầu độ chính xác cao về lực.

100% được sảm xuất tại Nhật Bản bởi Kilews Industrial Co.,Ltd.

Có cổng kết nối xuất giữ liệu ra máy tính, giúp việc ghi chép lực chở nên dễ dàng hơn.

Có các chức năng tính giá trị trung bình, lực siết cao nhất, lực siết thấp nhất…giúp công việc của người kiểm tra được thực hiện một cách dễ dàng hơn.

chi tiết sản phẩm