VÒNG CHỈNH LỰC KW

VÒNG CHỈNH LỰC KW

-Thuận tiện điều chỉnh lực mà không cần phải tháo vòng cố định lực siết

chi tiết sản phẩm