CÁNH TAY TRỢ LỰC KP-AUX2, KP-AUX5, KP-AUXA, KP-AUX1T

CÁNH TAY TRỢ LỰC KP-AUX2, KP-AUX5, KP-AUXA, KP-AUX1T

-Thiết kế thích hợp với tô vít điện Kilews

-Hỗ trợ trong thao tác sử dụng tô vít

chi tiết sản phẩm