HỘP TÍN HIỆU KHỞI ĐỘNG CHẬM KL-SSB, KL-SSBN

HỘP TÍN HIỆU KHỞI ĐỘNG CHẬM KL-SSB, KL-SSBN

– Chiều tháo ốc sẽ hủy lệnh khởi động chậm và từ từ tháo ốc ra.

-Tốc độ quay có thể điều chỉnh 30%~100% theo tốc độ thường, bằng phương thức chọn chế độ L1-L2-L3…..L9-L0.

-Cung cấp tín hiệu khởi động, tín hiệu ngưng, tín hiệu đảo chiều ra bằng phương thức lưu trữ.

-Thích hợp dùng dòng tô vít DC của KIlews

-Thời gian khởi động chậm 0.1~5.0s
-Kích thước : 58X95X35mm(LXWXH)

chi tiết sản phẩm