HỘP TÍN HIỆU KL-SCBSN

HỘP TÍN HIỆU KL-SCBSN

-Thời gian khởi động chậm(0.0~9.9s)

-Tốc độ khởi động chậm(30%~100%, L0~L9)

-Thời gian vặn vít(0.0~9.9s)

-Xác nhận đạt yêu cầu vị trí vặn vít( tắt/mở)

-Cài đặt xuất tín hiệu ngưng

-Truyền vào tín hiệu khống chế khởi động.

-Truyền vào tín hiệu khống chế chiều vặn ra.

-Tín hiệu ra ( Khởi động, Ngưng, quay ngược.

chi tiết sản phẩm