CON TREO KL (KL-600, KL-1200, KL-2000)

CON TREO KL (KL-600, KL-1200, KL-2000)

-Hỗ trợ việc dây điện phải chịu tải của tô vít mà tổn hại.

-Hỗ trợ thuận tiện trong thao tác sử dụng tô vít điện.

chi tiết sản phẩm