VÒNG CỐ ĐỊNH LỰC SIẾT KC

VÒNG CỐ ĐỊNH LỰC SIẾT KC

-Vòng cố định lực siết có thể giảm thiếu việc công nhân sử dụng không cần thận thay đổi lực siết đã cài.

-Được thiết kế vừa và gọn với tô vít điện, không ảnh hưởng đến thao tác của công nhân.

chi tiết sản phẩm