HỘP TÍN HIỆU KL-WSCBSN

HỘP TÍN HIỆU KL-WSCBSN

-Kết nối với thiết bị hệ thống máy tính màn hình để quản lý chuyền sản xuất.

-Có thể lưu trữ dữ liệu trên hệ thống và chuyền tín hiệu ra cũng như nhận lệch từ ngoài chuyền vào.

-Dùng hệ thống mạng không dây kiểm soát được từng vị trí sản xuất trên chuyền.

-Có thêm các chức năng khởi động chậm , quay ngược trước rồi quay thuận, tự động dừng (siết trước ), tự động đảo chiều .

chi tiết sản phẩm