Dòng SK-8 ( SK-8130 L/P ( LF/PF ); SK-8230 L/P ( LF/PF ); SK-8140 L/P ( LF/PF); SK-8150 L/P; SK-8250 )

Dòng SK-8 ( SK-8130 L/P ( LF/PF ); SK-8230 L/P ( LF/PF ); SK-8140 L/P ( LF/PF); SK-8150 L/P; SK-8250 )

– Lực siết cao phạm vi lực siết rộng từ 5~45Kgf.cm.

– Lực siết ổn định, sai số trong phạm vi ±3%.

– Lực siết có thể điều chỉnh, có thể sử dụng vòng cố định lực siết KC-1.

– Thích hợp siết ốc vỏ ngoài máy vi tính, hoặc các loại ốc vít cần ta rô.

– Model SK-8140LF/PF, SK-8240LF/PF, lực siết 30kg, tốc độ quay 1000r.p.m, thích hợp siết ốc vỏ ngoài màn hình và các loại ốc ta rô.

※Phù hợp tiêu chuẩn an toàn quốc tế EMI, EMC.

chi tiết sản phẩm