DÂY NGUỒN LÒ XO

DÂY NGUỒN LÒ XO

Có thể dùng cho tô vít dòng DC( 4PIN & 6PIN) ( không áp dụng được cho dòng B100 và B200.

chi tiết sản phẩm