Brushless Medium Torque DC-Type Automatic SKD-BN500 ( SKD-BN512/P; SKD-BN512LF/PF; SKD-BN517LF/PF; SKD-BN519 L/P )

Brushless Medium Torque DC-Type Automatic SKD-BN500 ( SKD-BN512/P; SKD-BN512LF/PF; SKD-BN517LF/PF; SKD-BN519 L/P )

Sản phẩm đã đạt được các chứng chỉ CE, ELT

Product details